Zbieranie wyników zostało zakończone. Projekt powstającej Strategii zostanie Państwu przedstawiony w ramach konsultacji społecznych w trzecim kwartale bieżącego roku.

Ładowanie...